Nagradne igre

Sretni dobitnici Nagradne igre "Djed Božićnjak u Mimi su:

 1. Spavača soba Liberty ; krevet+2 noćna ormarića+ormar, Anđelka Folk
 2. Kutna garnitura Solo, Barica Conjar
 3. Set stol PDT-021+4 stolice PDC-044, Darijo Paulić
 4. Blok kuhinja Max, Nikica Knežić
 5. Regal Hulon, Marina Šarić
 6. Predsoblje Hallways, Željko Gregorić
 7. Stolić Bailey, Marino Budinski
 8. Ogledalo 3234B-120161, Barica Schreppel
 9. Polica Lollipop, Marija Blašković
 10. Polica Bubble, Tatjana Vojnović

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodna novine“, broj 87/09), članka 1. i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj 8/10), Namještaj Mima d.o.o. iz Pule, Valica 3 (u daljnjem tekstu Organizator), utvrđuje sljedeće:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„DJED BOŽIĆNJAK U MIMI“

 

Rješenje doneseno od strane Porezne uprave u Zagrebu 08.11.2017

KLASA: UP/I-460-02/17-01/630

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

 

Članak 1.

Organizator nagradne igre „DJED BOŽIĆNJAK U MIMI“

Je Namještaj Mima d.o.o., Valica 3, 52100 Pula, OIB 24769473247.

Članak 2.

Nagradna igra priređuje se u svrhu promocije poduzeća Namještaj Mima d.o.o.

Članak 3.

Nagradna igra provodi se u svim poslovnicama Namještaja Mime d.o.o. Pula, Poreč, Umag, Kukuljanovo, Rijeka – Potok, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Karlovac te Koprivnica. Nagradno izvlačenje održati će se dana 22.12.2017. u salonu Namještaja Mima d.o.o., Valica 3, 52 100 Pula.

Članak 4.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 21.290,95 kuna. U cijenu je uključen PDV. Nagrada nije zamjenjiva za novac. Dobitnik nagrade nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu u većem iznosu od utvrđenog ovim pravilima.

Organizator se obvezuje 5% ukupnog nagradnog fonda 1.064,54 kune uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Dobitnik će se birati metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika provodit će se na način da će se kuponi koje su kupci ispunili i ubacili u božićnu kuglicu koju će zatim objesiti na božićnu jelku koja će se nalaziti u svakom prodajnom salonu Namještaja Mima, sve kuglice će se prikupiti te slati u Poslovnicu u Puli gdje će se nagradni kuponi koji se nalaze u kuglicama odvojiti od kuglice te kuponi pomiješati sa ostalim kuponima iz svih 10 salona. Slučajnim odabirom izabrati će se 10 dobitnika.

Članak 5.

Dobitnici nagrade biti će objavljeni  22.12.2017. na službenim Internet stranicama Organizatora (www.namjestaj-mima.hr)

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi kupci koji u periodu od 13.11 do 18.12.2017., obave kupovinu u bilo kojoj poslovnici Namještaja Mime,  u minimalnom iznosu od 7.000,00 Kn te ispune kupon sa svojim kontakt podacima (ime i prezime, adresu i broj telefona) na kupon, i ubace kupon sa ocjenom i podacima u nagradnu kutiju.

 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

6.1

Od sudjelovanja u nagradnoj igri izuzete su:

 1. Osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bile ili su po njezinom završetku zaposlene ili na drugi način rade kod Organizatora, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji,

 

 1. Članovi komisije i osobe koje prate regularnost natječaja i dodjeljivanje nagrada iz članka 9., njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji.

 

 1. Osobe koje su u vrijeme trajanja nagradne igre bili ili su po njezinom završetku zaposlene ili na drugi način rade u tvrtkama koje su na bilo koji način surađivale na pripremi i realizaciji natječaja, njihovi bračni partneri i članovi uže obitelji.

 

Članak 7.

U kandidate za nagradu ulaze sudionici nagradne igre koji zadovoljavaju uvjete iz članka 6.

Članak 8.

Nagrade koje će kroz nagradnu igru biti podijeljene su:

 1. Spavača soba Liberty; krevet+ 2 noćna ormarića + ormar (6.106,00 kn)
 2. Kutna garnitura Solo (3.999,00 kn)
 3. Set stol PDT-021 + 4 stolice PDC-044 (4.395,00 kn)
 4. Blok kuhinja Max (2.399,00 kn)
 5. Regal Hulon (2.399,00 kn)
 6. Predsoblje Hallways (699,00 kn)
 7. Stolić Bailey (499,00 kn)
 8. Ogledalo 3234B-120161 (376,95 kn )
 9. Polica Lollipop (259,00 kn)
 10. Polica Bubble (159,00 kn)

 

Članak 9.

Odabir dobitnika održati će se u prisutnosti tročlane komisije Namještaj Mima d.o.o. u prostorima društva Namještaj Mima d.o.o. na adresi Valica 3, Pula, dana 21.12.2017. godine u 13 sati. Komisiju koja će nadgledati izvlačenje nagrade čine:

 

Član 1.: Marin Gašparić

Član 2.: Dražen Dabo

Član 3.: Silvija Zgrablić

Nakon objave imena dobitnika na službenim stranicama Organizatora, isti će biti obaviješten pismenim putem o primitku nagrade te on/ona može bilo telefonski (tel. 052/385-719), bilo pomoću elektronske pošte (marketing@namjestaj-mima.hr), bilo putem pošte, dogovoriti detalje o preuzimanju nagrade.

Dobitnik nagrade dužan je nagradu podići, uz predočenje osobne iskaznice, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ukoliko u danom roku ne ostvari svoje pravo na osvojenu nagradu, Organizatore će dobitnika, u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrade, pismenim putem obavijestiti o produženju roka za ostvarenje (preuzimanje) nagrade u trajanju od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne ostvari svoje pravo na nagradu, gubi pravo na istu, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. O Preuzimanju nagrade sastavit će se odgovarajući zapisnik.

 

9.1.

Nagrade će se predati isključivo dobitnicima. Umjesto dobitniku, neposredno, nagrada se može predati i osobi koju je dobitnik pisanom punomoći s ovjerenim potpisom, kod javnog bilježnika, ovlastio za preuzimanje nagrade, pod uvjetom da se punomoćnik prilikom preuzimanja nagrade Namještaju Mima d.o.o. legitimira izvornikom te punomoći i osobnom iskaznicom.

 

9.2.

Nagrada se ne može zamijeniti za protuvrijednost u novcu odnosno za neku drugu robu ili uslugu.

9.3.

U trenutku potpisa zapisnika o preuzimanju nagrade, ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obveze i odgovornosti društva Namještaj Mima prema dobitniku nagrade. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, prodati će se na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 10.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom, u zakonskom roku, uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 11.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljeno na Internet stranici http://www.namjestaj-mima.hr.

 

Članak 11.1.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem Internet stranice www.namjestaj-mima.hr.

 

11.2.

Ova pravila primjenjuju se po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija RH i od dana objave istih.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik u cijelosti prihvaća obveze i prava iz ovih pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik nagrade, njegovo ime i prezime i fotografija, mogu javno koristiti od strane društva Namještaja Mime d.o.o. bez naknade, i to u tiskanom, zvučnom, slikovnom, video ili drugom pogodnom materijalu u promotivne svrhe.

 

Članak 13.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Puli.

 

VRH