fbpx

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Namještaj Mima d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima, nužne za ispunjenje naših obveza. Također, Namještaj Mima informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Namještaj Mima d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

OBAVIJEST O OBRADI PODATAKA

Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka koje prikupljamo o Vama ako ste kandidat za zapošljavanje, vanjski suradnik, naš partner, korisnik naših usluga ili ste se samo prijavili na naš newsletter.

Ovom Obavijesti želimo Vam pružiti i informacije o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Ova Obavijest o obradi podataka primjenjuje se samo na fizičke osobe.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ovu Obavijest pažljivo pročitate.

1. Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), voditelji obrade tj. odgovorni smo za obradu Vaših osobnih podataka. Informacije o voditelju obrade osobnih podataka:

 • Tvrtka: Namještaj Mima d.o.o.
 • Sjedište: Valica 3, 52100 Pula, Hrvatska
 • OIB: 24769473247
 • broj telefona: +385 52 385 717
 • broj telefaksa: +385 52 385 720

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

 • IEPRI j.d.o.o. za usluge, zastupa direktor Boštjan Berčić, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“
 • e-mail: bostjan.bercic@iepri.com.hr

2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe koje su navedene u ovoj Obavijesti (ili u svrhe koje su u skladu s tim svrhama) i to isključivo u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

2.1. Poduzimanje predugovornih radnji, sklapanje i izvršavanje ugovora

Osobne podatke koje nam pružite putem ponude za sklapanje ugovora, samog ugovora i druge dokumentacije obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka, zastupnik stranke ili kontakt osoba. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu provođenja procesa sprečavanja potencijalnih negativnih iznenađenja nakon sklapanja / suradnje s Vama.

Ako ste kandidat za zapošljavanje Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe odvijanja natječajnog postupka. Tijekom natječajnog postupka Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe procjena molbi za posao i zapošljavanja na otvorenim pozicijama.

U slučaju da sudjelujete u nagradnoj igri Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe provedbe nagradne igre i komuniciranja sa sudionicima u vezi s provedbom nagradne igre.

2.2. Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao npr. obveze informiranja sudionika u nagradnoj igri, razreza poreza na dohodak i dr.

Osobne podatke koje nam pružite u svrhu primanja nagrade (npr. ime, prezime, adresa, porezni broj) obrađujemo i posredujemo nadzornom poreznom tijelu za svrhu razreza poreza na dohodak.

2.3.  Legitimni interesi

Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka.

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhe rješavanja sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanja po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanja pravnih zahtjeva ili obrane od tuđih zahtjeva (npr. iznos neplaćenog blaga iz trgovine ili drugog objekta) i pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca.

Nadalje, naš legitiman interes je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu sprječavanja prijevara i kaznenih djela te zaštite sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija, sigurnosti zaposlenika i imovine (npr. obrada podataka putem videonadzora koja se provodi za svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu naših osoba i imovine).

2.4. Privola

Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhu slanja e-mail obavijesti (za slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera). Za ispunjavanje svrhe slanja e-mail obavijesti potrebna nam je Vaša cijenjena privola za obradu osobnih podataka.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u točki 7. „Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?“.

Ako ćemo Vaše osobne podatke namjeravati dodatno obrađivati u svrhu koja je različita od one za koju smo ih prikupili, prije te dodatne obrade pružiti ćemo Vam sve propisane informacije o toj drugoj svrsi.

3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe, u pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je opisano. Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

Kandidati za zapošljavanje: Podaci iz natječajne dokumentacije ako ih je kandidat naveo: ime, spol, adresa i broj telefona, datum rođenja, fotografija portreta, profesionalna karijera, stručna znanja, podaci o obrazovanju, stručna kvalifikacija i dozvole za obavljanje profesije, poznavanje stranih jezika, pohađani tečajevi za osposobljavanje, status dozvole boravka i radne dozvole, državljanstvo i identifikacijski podaci. U kasnijoj fazi natječajnog postupka (prilikom sastavljanja ugovora): OIB, podaci o banci i računu.

Vanjski suradnici, koji obavljaju poslove za voditelja obrade: ime, prezime, adresa, OIB, mirovinski stup, razdoblje sklapanja ugovora, žiro računa, IBAN, potpis.

Kontakti i zaposlenici kod (potencijalnih) poslovnih partnera: ime, prezime, naziv pravne osobe, radno mjesto, adresa, telefon, e-mail.

Osobe koje su obuhvaćene video nadzorom: broj kamere, pozicija, vrijeme, snimka, datum.

Kupci: šifra kupca, ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, telefonski broj, podaci iz računa, podaci o uplati; Ako podnesu prigovor: ime, prezime, adresa, mail, opis prigovora, naziv poslovnice; Ako podnesu reklamaciju: ime, prezime, broj reklamacije, datum reklamacije, broj fakture, telefon, naziv robe.

Korisnici web stranice: Podaci iz obrasca na webu: ime, prezime, tvrtka/medij, e-mail, razlog kontakta, sadržaj poruke.

Kupci putem web trgovine: ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj telefona, e-mail adresa

Kupci kojima je potrebna usluga dostave ili povrata robe putem web shopa: ime i prezime, adresa isporuke ili preuzimanja robe, broj telefona, informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Primatelji newslettera, prospekta i obrasca: E-mail.

Osobe koje pruže svoje mišljenje o uslugama: ime, prezime, e-mail, sadržaj poruke.

Sudionici i pobjednici nagradne igre: ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, e-mail, porezni broj, naziv nagradne igre, vrsta nagrade, broj telefona, broj računa kupnje.

4. Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, policiji, sudu, poreznom tijelu i drugima.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa pružanjem IT i drugih usluga (npr. pružatelji IT usluga, odvjetnici i dr.).

Kada Vaše osobne podatke u naše ime obrađuju naši poslovni partneri (izvršitelji obrade) mi na temelju pisanog ugovora angažiramo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

Osobne podatke koji se obrađuju u svrhu dostave robe (Ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, broj telefona, e-mail), na temelju vašeg pristanka prenosimo poduzeću koje pruža usluge dostave, Gebrüder Weiss ili Overseas Express. Oba poduzeća se u vezi s vašim osobnim podacima smatraju za voditelja obrade. Poduzeća pružaju najvišu razinu zaštite osobnih podataka sukladno sa svojim politikama zaštite osobnih podataka.

5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili u trećim zemljama (zemlje izvan EGP-a).

Ako ćemo Vaše osobne podatke dostavljati primateljima u trećim zemljama to ćemo učiniti samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

Razdoblje čuvanja može biti određeno vremenom trajanja ugovornog odnosa. Međutim, budući da također podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovornog odnosa.

Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opći rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrđeni su u trajanju od tri do pet godina.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole mi ćemo izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7. Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

Kao osoba čije osobne podatke obrađujemo obavještavamo Vas da, uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje itd.
 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podatke
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni itd., ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
 • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate svrhama obrade, točnosti podataka isl.) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i te melji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 1. – „Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?“.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

8. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

POLITIKA KOLAČIĆA(cookies)

Korištenje kolačića (cookies)

Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša privola.

Što su kolačići i za što ih koristimo?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete internetske stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internetsku stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići na našoj web stranici nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također nisu povezani s neželjenim porukama (spamom), ne spremaju korisničko ime i lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Treba napomenuti da naša internetska stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

Više o pravilama korištenja kolačića možete pronaći na sljedećem linku.

Vrste kolačića

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Trajni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Trajni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Vlastiti kolačići su sa internetske stranice, koje korisnik pregledava, a mogu biti trajni ili privremeni. Internet stranice koriste te kolačiće za pohranu informacija koje će ponovno koristiti, sljedeći put kada korisnik posjeti tu stranicu.

Ostali kolačići dolaze iz drugih, partnerskih, internet stranica (primjerice, koji prikazuju ​​oglase na izvornoj Internet stranici ili koji mjere promet). Treće stranice mogu na ovaj način prikupiti podatke o korisnicima sa različitih internet stranica te ih koriste za različite namjene, od oglašavanja, analitike, pa do poboljšanja svojih proizvoda. Ovi kolačići predstavljaju veći rizik za privatnost korisnika

 

 

VRH