Pravila nagradnog natječaja „Najkul indijanac/najbolji sat u svemiru“

 

Članak 1. ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja je Namještaj Mima d.o.o. (u nastavku Organizator), Valica 3, Pula. OIB:24769473247

Članak 2. SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Svrha nagradnog natječaja je promoviranje i osvještavanje o brandu  „Namještaj Mima“ te suradnja s lokalnim vrtićima u vidu društveno odgovornog poslovanja.

Članak 3. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 01. - 31.05. 2019. godine

Članak 4. UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudjelovati mogu dječji vrtići, odnosno dječje vrtićke skupine od 4-6 godia, iz područja Pule.

Za sudjelovanje je potrebno napraviti sljedeće:

-          Odabrati jednu od tema: „Najkul indijanac“/„Najbolji sat u svemiru“

-          Prikazati temu zajedniči osmišljenim i izrađenim radom

-          Skupina je slobodna u izboru načina i korištenju materijala za izradu rada

-          Rad je potrebno poslati ili osobno donijeti na adresu Valica 3, Pula najkasnije do 31.05. do 20:00 sati

-          Uz rad je potrebno priložiti potpisan i pečatiran dokument od strane odgovorne osobe vrtićke skupine (odgajatelj/ica): u kojem piše da je Rad njihovo autorsko djelo

Prijavljeni radovi moraju biti autorsko dijelo vrtićke skupine i ne smiju prikazivati uvredljiv sadržaj. Moguće je sudjelovati samo jednim radom po vrtićkoj skupini.

Članak 5. ODABIR DOBITNIKA

Žiri čine djelatnici odjela marketinga Namještaja Mime koji će među prijavljenim radovima izabrati 1 najoriginalniji rad. Organizator će nagrađeni rad izložiti u pulskom salonu.

Članak 6. NAGRADNI FOND

Jedna vrtićka skupina bit će nagrađena sa sljedećim nagradama:

3 zidna sata (187283, 187282, 186496)  + 2 tepiha (2x 179586) + 6 jastučića (2x186227, 2x186226, 186225, 186224) + 2  šatora (186600,186601)

 (*izgled nagrada prikazan na slici)

Nagradni fond svih nagrada u ukupnoj tržišnoj vrijednosti: 1.259,00 kn

Članak 7. PREUZIMANJE NAGRADE

Predstavnik/ca prijavljene vrtićke skupine dužan/na je preuzeti nagradu u salonu Namještaja Mime u Puli.

Ako Organizator utvrdi nepravilnosti u sudjelovanju kod izabranog nagrađenog rada ili predstavnik/ca vrtićke skupine pravovremeno ne preuzme nagradu, Organizator ima pravo nagradu dodijeliti drugoj vrtićkoj skupini s najboljim radom.

Članak 8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Predstavnici prijavljenih vrtićkih skupina pristaju na korištenje njihovih osobnih podataka isključivo u svrhu realiziranja nagradnog natječaja. Organizator će osobne podatke obrađivati u skladu s GDPR propisima o zaštiti osobnih podataka i izjavi o privatnosti http://namjestaj-mima.hr/uvjeti-poslovanja/#izjava-o-privatnosti. Predstavnici prijavljenih skupina u bilo kojem trenutku mogu zahtjevati prekid obrade osobnih podataka slanjem zahtjeva na info@namjestaj-mima.hr.

Članak 7. ODGOVORNOSTI

Nagradni natječaj „Najkul indijanac/najbolji sat u svemiru!“ na jasno i nedvosmisleno odvojen od svih društvenih mreža. Facebook i Instagram kao platforme na kojima će se ovaj natječaj dodatno promovirati, ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju ili administriraju natječaj.

Facebook i Instagram ni na koji način nisu odgovorni za organizaciju i provođenje natječaja, te nemaju nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova. Nagradni natječaj biti će prekinut isključivo u slučaju više sile.

Sudionici koji svojim prijavama ne zadovoljavaju sve navedene uvjete za sudjelovanje, neće biti razmatrani pri odabiru pobjednika. Organizator zadržava pravo da bez bilo kakvih obaveza prema sudionicima, iz natječaja isključi sadržaj koji nije u skladu s opisanim pravilima i uvjetima.

 

 

VRH