Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Namještaja Mima d.o.o. primjenom IKT-a KK.03.2.1.19.0572

​​​​​​

Korisnik:   

Namještaj Mima d.o.o., Valica 3, 52100 Pula

Ukupna vrijednost projekta:                           

1.854.250,00 kn

Bespovratna sredstva: 

964.210,00 kn

Vrijeme provedbe:

01.11.2019. - 01.02.2021.

Opis projekta:                                                     

U sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja NAMJEŠTAJA MIMA d.o.o. primjenom IKT-a“,  postojeći ERP sustav će se nadograditi novim modulima te će se povezati s postojećim softverom za praćenje proizvodnje. Na taj način će se unaprijediti i međusobno integrirati sljedeći poslovni procesi Društva: nabava, prodaja, logistika, strateško planiranje, proizvodnja, upravljanje rizicima.

Ciljevi i rezultati projekta:                                   

Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja NAMJEŠTAJA MIMA d.o.o. primjenom IKT-a“. Društvo će unaprijediti postojeći ERP sustav novim modulima te ga povezati s postojećim softverom za praćenje proizvodnje. Unapređenjem i integracijom sustava optimizirati će se i integrirati 6 poslovnih procesa Društva. Provedbom projekta Društvo će poboljšati svoj tržišni položaj odnosno postati konkurentnije na domaćem i inozemnom tržištu. Sukladno navedenom, povećati će se i prihodi od prodaje Društva te će se zaposliti novi djelatnici.

Kontakt osoba:                             

Irena Savić-  [email protected],  tel: +385 52 385 700

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti:

NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima i pripadnicima manjina. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Namještaj Mima d.o.o., Valica 3, 52100 Pula