Povijest Koprivnice zanimljiva je povijest srednjovjekovnog gradića na sjeveru Hrvatske. U 13. stoljeću se u ovom naselju razvijaju obrt, trgovina, uprava, te vjerski život, pa se Koprivnica razvija kao grad.

Tijekom 14. stoljeća grad doživljava pravi gospodarski razvoj, a to najviše može zahvaliti blizini grada Varaždina i prometu koji je išao podravskom magistralom. Stoga, sasvim je jasno da gospodarski razvoj grada Koprivnice počinje još od srednjeg vijeka. 

U ovom razdoblju se razvija i njezin povoljan prometni položaj, pa tako ovaj grad spaja Zagreb, ali i jug današnje Hrvatske s Ugarskom na sjeveru. 1356. godine kralj Ludovik I. Anžuvinac potvrdio je gradu povlastice, pa je Koprivnica postala slobodni kraljevski grad. 

Zanimljivo je da je cijeli grad u 15. stoljeću bio u privatnim rukama, ali već oko 1547., zahvaljujući Ferdinandu I. Habsburgu, grad dolazi opet pod kraljevsku vlast. U drugoj polovici 16. stoljeća Koprivnica dobiva i prvu modernu vojnu utvrdu, pa postaje sjedište vojnokrajiške kapetanije. Također, u 16. i 17. stoljeću Koprivnica zadržava status slobodnog kraljevskog grada. 

Blizina Habsburško-osmanske granice i miješanje različitih kultura utjecala je uvelike u ovom razdoblju na povijest grada i njegov budući izgled, posebno u društvenom i gospodarskom smislu. Kvaliteta života u samom gradu povećala se u 17. stoljeću. Tada se organizira jaka liječnička služba, služba primalja, te hospital koji je imao i funkciju sirotišta. Nakon osmanskih osvajanja, 18. stoljeće donosi gospodarsku obnovu, a 19. stoljeće demografski razvoj Koprivnice. S izgradnjom pruge prema Đurđevcu i Virovitici grad se razvija i prometno. 

Dva svjetska rata donose privremenu gospodarsku stagnaciju. Međutim, nakon 1945. godine na ovom se području grade velika postrojenja i Koprivnica doživljava novi industrijski procvat. Novu krizu donio je Domovinski rat kojemu je Koprivnica dala veliki doprinos, posebno u oslobodilačkim akcijama. Nakon rata grad doživljava pravi kulturni, društveni i gospodarski razvitak, te poprima onaj današnji izgled.

Članak vam donosi salon Namještaja Mima Koprivnica.