Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću  i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, a uz odobrenje Ministarstva financija Republike Hrvatske izdano dana 14.11.2022. u Zagrebu, KLASA: 460-02/22-01/497, URBROJ: 513-07-21-01/22-02, Namještaj Mima d.o.o., Valica 3, Pula, OIB: 24769473247, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre #novamima te nagrađuje!

Članak 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE

Priređivač nagradne igre je Namještaj Mima d.o.o. (u nastavku Priređivač), Valica 3, Pula. OIB 24769473247

Članak 2. SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promidžbe Priređivača i poticanja interakcije s kupcima u salonu.

Članak 3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje od 24.11. od 9:00 sati do 31.12. 2022. godine do 15:00 sati.

Članak 4. MJESTO IZVOĐENJA

Nagradna igra provodi se u salonu Namještaj Mima u Koprivnici.

Članak 5. UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji su u novom salonu Namještaj Mima u Koprivnici ostvarili kupnju u iznosu od minimalno 300,00 kn (39,82 EUR, fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK) po jednom računu. Nakon ostvarene kupnje, kupac treba ispuniti prijavnicu koju treba ubaciti u nagradni bubanj. Prijavnicu ispunjava sljedećim podacima:

Ime i prezime

E-mail

Broj telefona

Broj računa

Kupac je dužan čuvati račun kao dokaz o sudjelovanju u nagradnoj igri.

Prijavnicu je moguće ubaciti u bubanj do 31.12.2022. u 15:00 sati. Jedan kupac može sudjelovati samo jednom prijavnicom. Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri nemaju djelatnici Namještaja Mima i članovi njihovih užih obitelji i osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u pripremi i realizaciji nagradne igre.

Članak 6. ODABIR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika obavit će se u salonu Namještaj Mima u Koprivnici 04.01.2023. godine u 14:00 sati uz prisutnost tročlanog žirija kojeg odredi Priređivač.

Priređivač ima pravo diskvalificirati prijavnice koje nisu relevantne (koje ne sadrže sve potrebne podatke ili nisu čitljive).

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici Priređivača 05.01.2023. godine.

Članak 7. NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi 31.147,00 kn (vrijednost s PDV-om) tj. 4.133,92 EUR (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK) i sastoji se od ukupno 14 nagrada. Glavna nagrada:

Poklon bon od 25.000,00 kn tj. 3.318,07 EUR za potrošnju u salonu Namještaj Mima u Koprivnici. Ostale nagrade:

5 x Electrolux blender  E3TB1-4GG  prodajne vrijednosti 559,00 kn tj. 74,19 EUR

8 x Electrolux štapni mikser  E4HB1-6GG prodajne vrijednosti 419,00 kn tj. 55,61 EUR

Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač.

Članak 8. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagradne igre dužni su svoje nagrade preuzeti u salonu Namještaj Mima u Koprivnici. U slučaju da dobitnici nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, dužni su kontaktirati Priređivača kako bi dogovorili drugi način preuzimanja. Svi dobitnici su prilikom preuzimanja nagrade dužni predočiti račun koji su prijavili na nagradnu igru i potvrditi svoj identitet predočenjem osobnog službenog dokumenta.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu nagradu, uslugu niti isplatiti u gotovini.

Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Rok za preuzimanje nagrada je 05.02.2023. godine.  Ako dobitnik glavne nagrade – poklon bona ne preuzme nagradu do isteka roka iskoristivosti istog, nagrada postaje nevažeća. Ako dobitnici ostalih trinaest nagrada ne preuzmu svoje nagrade do 05.02.2023. godine, Priređivač će nagrade prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Ukoliko je dobitnik nagrade osoba mlađa od 18 godina, nagrada će biti uručena roditelju ili skrbniku maloljetnog dobitnika.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 9. NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranici https://namjestaj-mima.hr/ prije početka nagradne igre.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri pristaju na korištenje njihovih osobnih podataka isključivo u svrhu realiziranja nagradne igre.

Priređivač Nagradne igre obvezuje se zainteresiranim osobama omogućiti da se upoznaju s ovim Pravilima. Priređivač jamči da će osobne podatke sudionika nagradne igre koristiti isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, te da će ih štititi i obrađivati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime će se javno objaviti na web stranicama Priređivača.

Članak 11. ODGOVORNOSTI

Smatra se da je svaki sudionik upoznat s navedenim pravilima nagradne igre.  

Priređivač i osobe koje sudjeluju u organizaciji nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nadležan je Trgovačkom sudu u Pazinu.

Sudionici koji svojim prijavama ne zadovoljavaju sve navedene uvjete za sudjelovanje, neće biti razmatrani pri odabiru dobitnika. Priređivač zadržava pravo da bez bilo kakvih obaveza prema sudionicima iz nagradne igre isključi sudionike (prijavnice) koji nisu u skladu s opisanim pravilima.

Nagradna igra biti će prekinuta isključivo u slučaju više sile.