Želim reklamirati proizvod koji je kupljen u poslovnici.

Prigovor možete dostaviti u pisanom obliku na sljedeće načine:

 • direktnom predajom voditelji poslovnice u prodajnom prostoru poslovnice Namještaja Mime d.o.o.
 • na adresu Namještaj Mima d.o.o., Služba za obradu prigovora, Valica 3, 52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na adresu [email protected]


A kako bi reklamacija bila uvažena morate priložiti sljedeće informacije:

 • Kopiju računa kao dokaz o kupnji
 • Opis- sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama
 • Fotografije oštećenja

Želim reklamirati proizvod koji je kupljen u web shopu.

Prigovor možete dostaviti u pisanom obliku na sljedeće načine:

 • osobno u prodajnom prostoru poslovnice Namještaja Mime d.o.o.
 • na adresu Namještaj Mima d.o.o., Služba za obradu prigovora, Valica 3, 52100 Pula
 • putem elektroničke pošte Službi za obradu prigovora na adresu [email protected] ili  na adresu [email protected]


A kako bi reklamacija bila uvažena morate priložiti sljedeće informacije:

 • Kopiju računa kao dokaz o kupnji
 • Opis- sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama
 • Fotografije oštećenja