Grad Rijeka prepoznao je turistički potencijal Potoka, jer ovaj dio grada gostu ima zaista dosta toga za ponuditi. Turizam Potoka je zapravo turizam riječkog gospodarstva jer najveći broj gostiju, kako domaćih tako i stranih, u Potoku se zaustavlja upravo zbog gospodarskih znamenitosti i gospodarske baštine. Potok stoga privlači goste koji su zainteresirani za gradski turizam i njegove oblike, a gospodarski turizam to zapravo jest. 

Kako bi se u potpunosti iskoristio cjelokupni potencijal Potoka, svi nadležni i odgovorni, u suradnji sa svim važnim poslovnim subjektima i tvrtkama donijeli su niz mjera kojima se potiče daljnji turistički razvoj ovog dijela Rijeke. 

Grad Rijeka tako stalno ojačava suradnju s turističkim agencijama, raznim organizacijama, te sklapa partnerstva s privatnim sektorom u cilju jačanja turističkog potencijala Potoka i privlačenja novih gostiju. Glavni je cilj promovirati Potok kao zanimljivu turističku destinaciju. Takav cilj bitno je olakšan činjenicom da je Potok dio Rijeke, a Rijeka je sama po sebi razvijena turistička destinacija. Stoga, goste koji posjećuju Rijeku nerijetko privlači i Potok. 

Potok se kao destinacija tako nalazi u paketima koje nude brojne domaće i strane turističke agencije jer je posjetiteljima jednostavno zanimljiv. Iako je Rijeka popularna i razvijena turistička destinacija, Potok još uvijek može, nadogradnjom potrebne turističke infrastrukture potpuno ostvariti svoj potencijal kao destinacija.

U razvoju turizma Potoka vrlo je bitna i uloga Turističke zajednice grada Rijeke koja svojim aktivnostima uvelike doprinosi razvoju Potoka kao destinacije, te ga uključuje u svoju turističku ponudu. Svakako, projekti koje Turistička zajednica grada Rijeke provodi ne samo da doprinose razvoju turizma ovog dijela Rijeke, nego i povećavaju cjelokupnu kvalitetu života Potoka.

Članak vam donosi Namještaj Mima, najbolji saloni namještaja Rijeka okolica.