Namještaj Mima d.o.o.

UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Za sve isporuke robe, proizvoda i pratećih usluga vrijede ovi Opći uvjeti, ako nije drugačije pismeno utanačeno.

Cijene robe i proizvoda utvrđuju se prema cjeniku koji je važeći na dan isporuke. Prilikom prodaje putem Ugovora o prodaji važeće su cijene prema cjeniku akutalnom na dan ugovaranja, osim ako nije drugačije pismeno utanačeno. U Ugovoru o prodaji, koji izdaje Namještaj Mima d.o.o. (u daljenj tekstu Prodavatelj), obavezno se iskazuju svi troškovi.

Cijene se smatraju fco skladište Prodavatelja (uvozna roba je ocarinjena) i ne sadrže troškove posebnog pakiranja niti troškove prijevoza od skladišta prodavatelja do kupca. Obavijest o obradi podataka možete pronaći na sljedećem linku.

Porez na dodanu vrijednost zaračunava se u skladu sa Zakonom.

Ponude

Ponude su određene ovim Uvjetima prodaje. Drugačiji uvjeti prodaje nisu prihvatljivi, osim ako nisu pismeno dani od strane Prodavatelja.

Ponuda ne obvezuje kupca na kupnju kao ni Prodavatelja na prodaju. Prodavatelj nije obvezan na osnovi ponude izvršiti rezervaciju ponuđene robe, osim u slučaju da je dan rok za prihvaćanje opcije ponude, odnosno uplatu avansa. Važenje ponude naznačeno je u svakoj ponudi. Ukoliko nije, ponude važi najviše 8 dana od dana njezinog izdavanja.

Sve tehničke naznake proizvoda su bez obveze, jer se tehničke promjene smatraju uobičajenim. Ako narudžba kupca sadrži neke uvjete koji nisu jednaki ovim Općim uvjetima prodaje, Prodavatelj će ispostaviti pismenu ponudu sa svojim uvjetima prodaje i ona će se smatrati važećom.

Narudžbe

Narudžba kupca se smatra prihvaćenom kada Prodavatelj pismeno potvrdi narudžbu kupca s oznakom robe, količinom, cijenama, troškovima i rokovima isporuke te kada kupac uplati avans, a sve prema Ugovoru o prodaji. Kupac se obvezuje svoje neslaganje s potvrdom narudžbe dostaviti pismeno najkasnije u roku dva dana, u protivnom Prodavatelj smatra da je kupac istu prihvatio i može krenuti u realizaciju narudžbe.

Odustajanje od narudžbe može izvršiti kupac na osnovi pismenog zahtjeva, ali samo uz privolu Prodavatelja, ukoliko on već robu nije isporučio kupcu. Prodavatelj zadržava pravo zaračunavanja stvarnih troškova nastalih zbog kupčeva odustajanja od narudžbe. Posebne izrade po narudžbi kupca se ne mogu otkazati (npr. kuhinje, ormari na mjeru i drugi proizvodi izvan standardne proizvodnje), a koje Prodavatelj ne drži redovno na zalihi. Promjena narudžbe kupca mora biti u pisanom obliku i prihvaća se pismeno od strane Prodavatelja. Promjenu narudžbe Prodavatelj će prihvatiti bez posljedica za kupca kada je to moguće i kada ga takva promjena ne dovodi u nepovoljniji položaj.

Pakiranje robe

Prodavatelj isporučuje svu robu u originalnom pakiranju proizvođača odnosno u standardnom pakiranju. Posebno pakiranje zbog otežanog transporta ili na zahtjev kupca se posebno naplaćuje, ukoliko isto Prodavatelju stvara dodatni trošak.

Prijevoz robe

Cijene prodavatelja smatraju se fco skladište Prodavatelja. Prodavatelj ima skladišta u:

 • Karlovac, Antuna Mihanovića 9
 • Kaštel Štafilić, Ivana Pavla II 349
 • Koprivnica, Radnička cesta 10 (u sklopu trgovačkog centra Pevec)
 • Mali Lošinj, Dražica 18 a (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Poreč, Radna zona Kukci bb (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Pula, Valica bb
 • Rijeka (Kastav), Žegoti 5 d
 • Šibenik, Žaborička bb
 • Umag, Ungarija bb (u sklopu salona Namještaj Mima)
 • Zadar, Jadranska cesta 78.

Kupcu će se roba isporučiti iz najbližeg skladišta, a prijevoz od tog skladišta do odredišta koje odredi kupac ide na teret kupca. Ako je roba kupljena u salonu onda i isporuka ide iz salona Prodavatelja.

Isporuka robe

Rizik vezan uz kupljenu robu nakon izlaska robe iz skladišta Prodavatelja prelazi na kupca.
U slučaju dostave robe kupcu od strane vanjskog prijevoznika možebitna oštećenja ili gubitci se prijavljuju od strane kupca dotičnom prijevozniku. Prodavatelj ne odgovara za neisporuku robe zbog više sile.

Garancija i rezervni dijelovi

Prodavatelj prenosi orginalne jamstvene uvjete proizvođača na kupca. Za svu robu za koju ne postoji jamstvo proizvođača, Prodavatelj daje svoje jamstvo s rokom od 1 godine. Prodavatelj se obvezuje osigurati rezervne dijelove za prodane proizvode tokom njihova životnog vijeka.

GARANCIJA NA KUHINJE PO MJERI iz vlastite proizvodnje

OPĆE POSTAVKE

1. Garancija se odnosi na upotrebu u kućanstvu.
2. Vrijedi samo uz profesionalnu montažu kuhinje postavljenu od ovlaštenih montera.
3. Garancija vrijedi 10 godina od dana kupovine kuhinje.
4. Ova garancija pokriva greške u proizvodnji i materijalu.
5. Potreban je ORIGINALAN RAČUN kao dokaz kupovine da bi se garancija priznala.
6. Dugogodišnja garancija se ne priznaje na kuhinje iz rasprodaje (kao npr. iz izloga, iz salona, i sl.) - za ovu vrstu garancije obratiti se našem prodavaču.

10-godišnja garancija pokriva sve sljedeće dijelove MIMA KUHINJA PO MJERI iz vlastite proizvodnje:

Korpus, fronte, šarke, ladice, pokrivne i radne ploče, ukrasne letve i okove.

PROIZVODI KOJI NISU POKRIVENI OVOM GARANCIJOM

• Ručke, kvake, izvlačne metalne košare, plinski podizači (pokriveni su općim garancijskim uvjetima)
• Kuhinja po mjeri Ema (pokriveni su općim garancijskim uvjetima)

Ova garancija ne pokriva normalno habanje, rezove i ogrebotine koje dolaze od normalnog korištenja. Ne pokriva namjerna oštećenja ili nenamjensko korištenje proizvoda koja nisu uobičajena kao što su npr. udarci. Ne pokriva oštećenja nastala od nepravilnog čišćenja elemenata ili neodržavanja (držati se uputa za čišćenje i ne koristiti agresivna abrazivna sredstva, ne ostavljati zadržavanje vode na elementima i sl). Ne pokriva oštećenja proizvoda nastala modifikacijom od strane kupca.

 

Ležarina

Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku 15 dana od evidentirane usmene (osobno ili telefonom) i/ili pismene obavijesti o prispjeću robe, Prodavatelj zadržava pravo da naplati ležarinu kupcu po tarifi od 5% mjesečno. Prodavatelj ne odgovara za nepreuzetu robu.

Plaćanje

Ukoliko nije drugačije pismeno utanačeno, vrijede ovi uvjeti plaćanja:
a) za plaćanje gotovinom kupac ostvaruje popust od 10 % na važeći cjenik (gotovinski popust se ne daje na već snižene proizvode)
b) za sva ostala plaćanja vrijede cijene iz cjenika bez popusta, ukoliko nije riječ o akcijama kreditnih kuća banaka ili Namještaja Mime, a koje će biti pismeno utanačene i vidljivo istaknute.

Plaćanje kupac vrši prije isporuke robe. Za narudžbe se uplaćuje 30% ugovorenog iznosa odmah, kod pismenog sklapanja ugovora za pokretanje narudžbe, a ostatak kada roba dođe na skladište Prodavatelja, ali prije isporuke.

Prodavatelj će kod zakašnjenja plaćanja kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu i obustaviti daljnju isporuku robe do podmirenja dugova od strane kupca. Za isporuke duže od 30 dana Prodavatelj će kupcu obračunati kamate na uplaćeni iznos duži od 30 dana do isporuke, ukoliko nije drugačije ugovoreno, a sve po Zakonu o zaštiti potrošača.

Za robu i proizvode prodane putem Ugovora, uvjeti plaćanja određuju se u sklopljenom Ugovoru o prodaji.

Mogućnosti plaćanja robe i proizvoda možete pogledati ovdje.

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Prema članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/2014 ističemo da cijenjeni kupce pohvale i prigovore u pisanom obliku mogu dostaviti na sljedeće načine:

 • direktnom predajom u prodajnom prostoru poslovnice Namještaja Mime d.o.o.
 • poštom na adresu:
  Namještaj Mima d.o.o.
  Valica 3
  52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na adresu prigovori@namjestaj-mima.hr
 • putem telefaxa na broj (052) 385 720.

Pisani prigovori trebaju sadržavati sljedeće podatke:

 • ime, prezime i adresu kupca
 • datum podnošenja prigovora
 • opis - sadržaj prigovora sa što detaljnijim informacijama
 • fotokopiju računa kao dokaz o kupnji.

Kupac kao potrošač dužan je pismeno obavijestiti Prodavatelja o vidljiim nedostacima u roku od 8 dana. Kod skrivenih nedostataka, odnosno nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima je kako je navedeno u jamstvenim uvjetima. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.

Na pisani prigovor odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog. Svi prigovori podneseni na bilo koji od gore navedenih načina upisuju se u „Knjigu prigovora“ u sjedištu poduzeća.

U slučaju bilo kakvih nepravilnosti ili oštećenja, slike istih možete nam poslati putem e-pošte prigovori@namjestaj-mima.hr kako bismo u što kraćem roku utvrdili gdje je točno nepravilnost i poduzeli daljnje korake u otklanjanju iste. Kupac je dužan vraćeni proizvod dostaviti u orginalnoj ambalaži, bez oštećenja, s priloženim računom.

Za proizvode koji su rađeni po mjeri ili nisu dostupni u poslovnici u trenutku povrata, nije moguće napraviti zamjenu proizvoda ili povrat.

U slučaju kupnje proizvoda na sniženju, akcijskoj prodaji ili rasprodaji uvažiti ćemo vašu reklamaciju na proizvod. Reklamaciju ne uvažavamo jedino u slučaju kada se reklamira nedostatak na koji su kupci upozoreni prilikom kupnje (roba s greškom).

U slučaju bilo kakvih upita ili nejasnoća, možete nas kontaktirati.

 

 

VRH